Július Binder

19. 9. 1931
Bernolákovo
Žáner:
literatúra faktu

Životopis autora

Július Binder stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave, kde potom študoval odbor hydrotechnické stavby na Slov. vysokej škole technickej (ukončil r. 1955) a r. 1975 – 77 absolvoval postgraduálne štúdium životného prostredia. Od r. 1951 pracoval ako projektant a hlavný inžinier v Hydroconsulte, 1991 – 99 bol generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby v Bratislave, kde aj externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej a na Slov. vysokej škole technickej. Významny reprezentant slov. vodohospodárstva, autor a spoluautor vodohospodárskych projektov a stavieb (Lipovec, Ružin, Malinec, Turček, Žilina a i.), z ktorých dominantou je Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagy Maros. Bohaté poznatky z profesijnej práce využil v literárnej tvorbe a publicistike. Autor diel Nahlas o Tichom potoku z druhej strany (1996), Rád odpovedám (1997), Prečo nemá Gabčíkovo Nagymaros (1998), Vodné dielo Slatinka a súvislosti s ním (2000) a i.