Július Bodnár

8. 10. 1870
Lovinobaňa-Uderiná
—  4. 7. 1935
Nové Mesto nad Váhom
Pseudonym:
Branko Bradlan, Uderiansky
Žáner:
esej, odborná literatúra, pre deti a mládež
Július Bodnár študoval na gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici, od 1890 teológiu v Bratislave, vo Viedni a v Erlangene. Po štúdiách pôsobil ako vychovávateľ, od r. 1895 ako ev. duchovný v Báčskom Petrovci, Myjave, Bekešskej Čabe, Bukovci, vo Vrbovom, r. 1919 – 20 prof. histórie a dekan Slov. ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave. Popri duchovnej a kultúrnej aktivite venoval sa folkloristickému a historickému bádaniu, publikoval národopisné materiály z rodného kraja, z prostredia dolnozemských Slovákov a i. oblasti. Najvýznamnejším dielom je… Čítať ďalej