Július Lenko photo 2

Július Lenko

10. 12. 1914
Hybe
—  18. 1. 2000
Bratislava
Pseudonym:
Daniel Jozef, Elo Strmina, J. Oknel, Valaský
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 19.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291. 296.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

KAMENČÍK, Marián: Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 78. – 84.

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

HEVEŠIOVÁ, Jana – LENKO, Július: Život je plný sám seba. Spomienky na rozhlasové stretnutia s básnikom Júliusom Lenkom (1914 – 2000). (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 12.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

ŠAH: Pripomíname si. Július Lenko. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158.