Július Lomenčík

15. 1. 1961
Lučenec
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, iné
Július LOMENČÍK v rokoch 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Poltári, 1979 – 84 slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, r. 1991 – 92 estetiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. R. 1984 – 85 pôsobil ako učiteľ na základných školách v Utekáči a Kokave nad Rimavicou, 1985 – 97 na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči, r. 1997 krátko na ev. gymnáziu, potom  pracovník Metodického centra, 1997 – 2001 vysokoškolský učiteľ na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty, od r. 2001 na Katedre slov. jazyka a literatúry… Čítať ďalej