Július Lomenčík

15. 1. 1961
Lučenec
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, iné

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Július Lomenčík – Annamária Genčiová (eds.) / Jazyk a dorozumievanie, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 147.

KUBIŠOVÁ, Hedviga: Odborník na slovo o múdrosti a poslaní slova (Július Lomenčík: Reflexie v priestore slova). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 14.

POSPÍŠIL, Ivo: Kniha mesiaca: Július Lomenčík: Reflexie v priestore slova. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 143 – 145.

Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS ALEXANDRA MATUŠKU za esejistiku – Július Lomenčík: Reflexie v priestore). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

ta: Monografia o J. Rezníkovi (J. Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 2017, č. 25 – 26, s. 2.

KAČALA, Ján: Július Lomenčík: Z Máľinské Túrňi pozerám. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 130 – 132.

ŠAH: Július Lomenčík – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 160.