Július Pašteka

16. 7. 1924
Sereď
—  16. 11. 2019
Bratislava
Pseudonym:
A. Karen, Andrej Rehák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánsky
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Napísali o autorovi

V monografii Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny sa autor „pokúša rozmýšľať o mnohovrstevnosti a možno i terminologickej neujasnenosti pojmu katolícka moderna, ktorý, ako vieme, sa k nám dostal vlastne z českej literárnej vedy. J. Pašteka vychádza z ponímania týchto autorov ako autorov bez pocitu akéhosi skupinového zoskupenia, ale na druhej strane podčiarkuje ich estetický horizont opretý o bytostne zažitú katolícku spiritualitu. Ide mu o akýsi komplexný literárny a kultúrno-duchovný obraz doby, a preto v knižke nájdeme uvažovanie o poetologických a estetických aspektoch, ako aj o kultúrno-duchovnom smerovaní slovenskej spoločnosti, o rozličných ideologických kanáloch, ktoré ju formovali. Všíma si aj dobovú kritiku i literárny život (napr. „aféry“ okolo Dilonga, literárne polemiky, vzťahy cirkevnej a svetskej vrchnosti a pod.). Zároveň tu nájdeme aj ucelené portréty jednotlivých osobností, a dokonca aj tých temer celkom zabudnutých, ktorí sa v literatúre akoby iba mihli.

Eva Tkáčiková