Július Pašteka

16. 7. 1924
Sereď
—  16. 11. 2019
Bratislava
Pseudonym:
A. Karen, Andrej Rehák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánsky
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Zápisník: Za Júliusom Paštekom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 137 – 140.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

TOLLAROVIČ, Peter: Sedem dekád neúnavnej činnosti (Za Júliusom Paštekom, 1924 – 2019). In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 8.

ČOMAJ, Ján: Odišiel profesor Július Pašteka (Nekrológ). In: Slovenské národné noviny, roč. 34, 7. 12. 2019, č. 49, s. 10.

MISTRÍK, Miloš: Zomrel prof. Július Pašteka. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 11. 2019, č. 41 – 42, s. 15.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (J. Pašteka, M. Kováč Adamov, A. Maťovčík / Slovenské ľudové betlehemské hry). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 98.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Július Pašteka – 95). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 307 – 308.

ČOMAJ, Ján: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (Július Paštéka, Mišo Kováč Adamov, Augustín Maťovčík: Slovenské ľudové betlehemské hry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 307.

POSPÍŠIL, Ivo: Július Pašteka: Takto som ich poznal. (Spoza Moravy. Preložila Ingrid Skalická). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 144 – 146.

-KZ-: 50 246 strán. Toľko textu napísal podľa výpočtov Františka Mikloška za celý svoj život literárny vedec, publicista... In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 3.

ZITOVÁ, Katarína: Pocta osobnostiam (Július Pašteka: Takto som ich poznal). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 8.

KROČANOVÁ, Dagmar: Služobníci ducha a služobníci moci v slovenskej kultúre. Július Pašteka: Takto som ich poznal. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 134 – 135.

bj: Július Pašteka: Takto som ich poznal. (25. 2. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/384465-julius-pasteka-takto-som-ich-poznal/

ARTIMOVÁ, Zuzana: Július Pašteka: Takto som ich poznal. In: Katolícke noviny, roč. 131, 20. 3. 2016, č. 11, s. 21.

JURKOVIČOVÁ, Jana: Skutočná láska prejde cez Peklo do Raja. In: Katolícke noviny, roč. 130, 9. 8. 2015, č. 32, s. 20 – 21.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

MISTRÍK, M., ed.: Hommage à Július Pašteka. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť 2009.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV,  XXIX.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V.: Július Pašteka. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

RIŠKOVÁ, Lenka: Svetlo literatúry (J. Paštéka: Literatúra ako svetlo). In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, s. 4.

TOMÁŠ, Radoslav: Inšpirujúci kritik (Jozef Kútnik Šmálov: Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. Výber z diela 1. Zostavil Július Pašteka). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 5.

ŠAH: Július Paštéka – 80. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 314.

PRÍHODOVÁ, E.: Pašteka Július: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 2.

JAVORKOVÁ, Monika: Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 1.

VEIGL, S.: Sine ira et studio (J. Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny). In: Knižná revue, 13, 2003, č. 10, a, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9.

KRAUS, Cyril: Monografia o katolíckej moderne. Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 126 – 129.

MELICHER, Jozef: Medzi čistou a najvyššou poéziou. Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 123 – 124.

MISTRÍK, M., Podmaková, D., Jusková, I.: Personálna bibliografia Júliusa Pašteku. In: Slovenské divadlo, 48, 2000, č. 2 – 3.

JENČÍKOVÁ, M.: Pašteka Július: Pohľady na slovenskú dramatiku. In: Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 5 – 6.

STADTRUCKER, I. – PAŠTEKA, J.: Obzretie sa za oponu polstoročia (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 29 – 30.

STADTRUCKER, I.: Július Pašteka (Profil). In: Slovenské národné noviny, 7 (11), 1996, č. 28.

Jubileum Júliusa Pašteku (Profil). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 28.

ČEPAN, O.: Július Pašteka šesťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 31, 1984, č. 4.