Július Satinský photo 1

Július Satinský

20. 8. 1941
Bratislava
—  29. 12. 2002
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Napísali o autorovi

Július Satinský je rodený rozprávač, širokodychý epik; za štyridsať rokov existencie legendárnej dvojice L+S ideálna protiváha aforistického Lasicu a jeho úsporných bleskových komentárov. (...) Bezbrehým filozofovaním uzemňoval absurditu a nezmyselnosť ľudského pachtenia, dával jej konkrétny rozmer, ako šitý na svet okolo nás.

Kornel Földvári

Zdrojom dramatického napätia v inscenáciách Lasicu a Satinského nikdy nebol konflikt či dramatická zápletka: dynamickú zápletku mali aj bez starostlivo vybudovaného príbehu. Ich stavebným prvkom, hnacím motorom a zdrojom napätia bolo slovo. Normálny rozhovor o bežných veciach, iba mierne posunutý do polohy paradoxného videnia faktov a ozvláštnený odvážnym spájaním slov, ich svojskou analýzou a posunom významu. Sugestívny humor dvojice nevyrastá z komentovania konkrétnych udalostí a už vôbec nie z vtipkovania na politické témy. Adresný humor politického kabaretu im je bytostne cudzí. Ich sila nie je v dobových narážkach, skôr vo večných témach. (...) Lasica a Satinský sú aktuálni a neraz prekvapivo politicky razantní paradoxne práve svojou neaktuálnosťou, čímsi večne ľudským. Rátajú s mimovoľnými analógiami, ktoré podvedome rezonujú v ich prejave a pri šťastnej konštelácii môžu zažiariť ako ohňostroj komických súvislostí.

Kornel Földvári

Lasica a Satinský sú majstrami paradoxných spojení. Notoricky známu báseň romantického barda slovenskej poézie z minulého storočia P. O. Hviezdoslava Krvavé sonety zaspievajú ako banálny šláger. Filozofovanie dvoch sedliakov pri dojení sa týka rovnako slepačieho trusu ako vesmíru. Je to absurdný existenciálny humor zhmotnený do veľmi konkrétnej podoby. (...) Konkretizovaná absurdita – to by mohol byť celkom výstižný termín pre herectvo Lasicu a Satinského, ale vlastne nielen pre herectvo, lež pre ich bytostne osobný pohľad na svet. Pod humorom Lasicu a Satinského akoby ustavične pulzovala existenciálna úzkosť, ktorú sa usilujú prekryť činorodou klauniádou.

Martin Porubjak