Július Vanovič

11. 4. 1935
Dražkovce
—  25. 12. 2020
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, iné

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Kompromisy nerobil. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 41 – 42.

ČIČMANEC, Ivan: Chvíľky s dobrosrdečným heretikom. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 38 – 40.

VARON, Nina: Môj neodoslaný list. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 90 – 91.  

MARGALA, Miriam: Môj dlh voči Julovi. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 89 – 90.    

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Milý pán Vanovič. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 88 – 89.    

KOVALČÍKOVÁ-VILČEKOVÁ, Mária: Za Júliusom Vanovičom. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 86 – 88.    

ČELKO, Vojtech: Hviezdne hodiny s Julom. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 85 – 86.    

FELDEK, Ľubomír: Za frflošom Julom Vanovičom. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 84 – 85.    

ČIČMANEC, Ivan: Bola to širokospektrálna osobnosť. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 81 – 84.             

ZAMBOR, Ján: Spisovateľ absolútneho mravného postoja. Nekrológ. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXXI.), 2021, č. 1, s. 79 – 81.                                                                            

ŠAH: Pripomíname si (Július Vanovič – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 156 – 157.

MARGALA, Miriam – VANOVIČ, Július: Rozhovor ponad oceán. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 12 – 28.

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Július Vanovič: Zápisky z mŕtveho času/Antimemoáre. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 142 – 143.

BUBNÁŠOVÁ, Eva – MRÁZ, Peter: Pohľad za oponu (P. Branko, J. Kačala, J. Vanovič, P. Štrelinger). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 20 – 21.

MRÁZ, Peter: Príbeh intelektuála. In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 11.

ŠAH: Július VANOVIČ – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 157.

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Milý pán Vanovič. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 42.

KOVAČKA, Miloš: Milý Julo Vanovič. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 40 – 42.

ZAMBOR, Jano: Milý Julo. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 40.

KOVÁČ, Mišo A.: Rodný dvor v diele Júliusa Vanoviča a listy z neho. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 38 – 39.

BALÁŽ, Anton: Vanovičove inšpirujúce pamäti. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29 – 36 – 37.

PIŠKO, Rasťo: K jubileu. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 36.

MIKLOŠKO, František: Niekoľko viet k jubileu Júliusa Vanoviča. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 35.

DOBIÁŠ, Rudolf: Mal som šťastie. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 34.

BEŇO, Ján: Július z rodu neoblomných. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 33 – 34.

RIEČAN, Belo: Múdrosť v trápení, trápenie v múdrosti. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 32.

FELDEK, Ľubomír: Čím starší, tým mladší. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 31 – 32.

ČIČMANEC, Ivan: Revoltujúci spolutvorca kultúrnej kontinuity. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29 – 31.

ZAJDEN, Michal: Nech Ťa, milý Julo, žehná sám Nebeský Otec. (Zdravice k osemdesiatke dlhoročného šéfredaktora Tvorby Júliusa Vanoviča). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 29.

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava – VANOVIČ, Július: Jedna otázka Júliusovi Vanovičovi. Prečo ste sa rozhodli napísať (anti)memoáre? In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 42.

JUROVSKÁ, Michaela: Július Vanovič: Antimemoáre / Zápisky z mŕtveho času. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 36 – 39.

BEŇO, Ján: Július Vanovič: Antimemoáre / Zápisky z mŕtveho času. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 39 – 41.

bj: Július Vanovič: Zápisky z mŕtveho casu / Antimemoáre. In: Pravda, 20. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349244-julius-vanovic-zapisky-z-mrtveho-casu-antimemoare/

JUROVSKÁ, Michaela: Statočnosť ako podmienka estetiky alebo Július Vanovič. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 43 – 50.

MIKŠÍK, Matúš: Byť organickým. Július Vanovič: Nova et vetera. (Recenzia). In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 41 – 42.

KADLEČÍK, Ivan – VANOVIČ, Július: Dokumenty doby. Z korešpondencie Ivana Kadlečíka Júliusovi Vanovičovi. In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), č. 3, s. 39 – 40.

MARKUŠ, Jozef: Štúr, Hurban, Matuška, Mináč, Winkler a tí iní. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 74 – 82.

SZABÓ, Ivan: Osudy slávnych (J. Vanovič: Listy zo starého dvora). In: Knižná revue, roč. XXIII, 26. 6. 2013, č.13, s. 20 – 21.

PASTIER, Oleg: Tri otázky pre Júliusa Vanoviča. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 86 – 90.

PASTIER, Oleg: Dve otázky, dve odpovede. (Rozhovor). In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.3, s. 22 – 24.

BEŇO, Ján: V dobe a nad dobou. Július Vanovič: Listy zo starého dvora. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 37 – 38.

PÚČEK, Ján: Hlavná téma: Vnútorná sloboda. Július Vanovič – Listy zo starého dvora. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 23 – 26.

PETRÍKOVÁ, Martina: Večnosť je už teraz. Július Vanovič: Listy zo starého dvora. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 14.

PETRÍKOVÁ, Martina: Putovanie za kulisy života a filmu. Július Vanovič: Za kulisy života. Existenciály Ingmara Bergmana. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 1, s. 34 – 35.

DROZDOVÁ, Slávka: Večný nepokoj po-etika (Zost. Miloš Kovačka, Beloslav Riečan). In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 11.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVII.

DOBIÁŠ, Rudolf: Nové antidialógy o starých nenostiach a mravných krízach. Július Vanovič: Nové antidialógy. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 39.

ZEMANOVIČ, F. X.: Aspoň chĺpok pravdy... (Ad: Július Vanovič: Najatý lokaj Rudolfa Chmela, RAK č. 10/2009). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 12, s. 32 – 33.

ZEMANOVIČ, F. X.: Mal Mináč chlpatú ruku? (Július Vanovič: 1968 – 2008. Osobne aj neosobne III). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 2, s. 44 – 46.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

SVETOŇ, Ľuboš: Svedectvo jedného príbehu. Július Vanovič: Kronika nepriznaného času (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 5.

ŠAH: Július Vanovič – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 158.

SABO, Robert: Prozaik Alfonz Bednár (Július Vanovič: Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

SVETOŇ, Ľuboš: Permanentná reformácia slovenského intelektuála (Július Vanovič: Heretikon). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.

MATEJOV, Radoslav: Čosi o tajomstvách (Čo zostalo z básnika? Zost. V. Petrík a J. Vanovič). In: Knižná revue, roč. XI, 14. 11. 2001, č. 23, s. 3.

VLNKA, Jaroslav.: Viac než dokážeme zabudnúť. Vladimír Petrík, Július Vanovič (zost.): Čo zostalo z básnika? (Zborník). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 108 – 110.

ČERTÍK, Jozef: Lukáč pod mikroskopom Vanoviča. (Paradoxy kultúrneho života elbo René kž – na tretí pokus. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 151 – 152.

SULÍK, Ivan: Prózy programového sólistu (Július Vanovič: Návrat pred odchodom). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 2. 1996, č. 3, s. 5.

SULÍK, Ivan: Nepokojné dialógy. Július Vanovič: Nad textom a časom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 139 – 142.

MAŤOVČÍK, Augustín: Kriticky o texte a čase. Július Vanovič: Nad textom a časom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 143 – 144.