Juraj Andričík photo 1

Juraj Andričík

28. 4. 1937
Bežovce
—  29. 1. 2017
Košice

Komplexná charakteristika

Juraj Andričík knižne debutoval básnickou zbierkou Vstupovanie na zem (1970), v ktorej – takpovediac v rúfusovskej tradícii – rozohral pôsobivú, harmonizujúcu reflexívnu lyriku a obraznosť vidieckeho chotára i etnika, roľníckeho stavu, jeho etiky i spôsobu života. Rozpornejšie stvárnil zážitkový svet lyrického hrdinu v druhej básnickej zbierke Neznelé spoluhlásky (1973), kde cez tému domova obklopeného prírodou stvárňuje aj civilizačné rozmery lásky a, na druhej strane, intimitu jej prežívania. Tretiu básnickú knihu s charakteristickým titulom Hryzoviská (1985) básnicky moduluje znepokojenie možnosťou vojnovej apokalypsy a gnómicko-esejistická reflexia motívov ľudskej dôstojnosti v kontraste – opäť – s konzervatívno-roľníckou harmóniou života. Do rodného kraja sú zasadené aj príbehy jeho kníh pre deti PlamienokCesta k slnku, ktoré sú nepatetickým holdom prírode rodného kraja. Personifikáciou prírodného sveta v krátkych príbehoch dospieva k harmonizujúcemu zobrazeniu človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje. Literárnu skúsenosť z vlastnej básnickej i prozaickej tvorby využil v oblasti prekladu zo slovanských jazykov. Prekladá poéziu, prózu i odbornú literatúru zo slovanských jazykov – z ruštiny (A. Platonov, M. J. Lermontov a i.), bieloruštiny, ukrajinčiny (V. Stefanyk, J. Hucalo, V. Ševčuk, B. Olijnyk, V. Korotyč a i.), poľštiny (K. K. Baczyński, B. Leśmian) a angličtiny. Je autorom viacerých rozhlasových a televíznych pásiem.

Peter Valček