Juraj Andričík photo 1

Juraj Andričík

28. 4. 1937
Bežovce
—  29. 1. 2017
Košice
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Juraj Andričík – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 156 – 157.

PASSIA, Radoslav: Určujúca je schopnosť porozumieť textu. Rozhovor s prekladateľom Jurajom Andričíkom. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 8 – 22.

ŠAH: Juraj Andričík – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 159.

Auror neuved.: Prekladatelia RSL 1/2009 (J. Andričík, M. Haugová, A. A. Hlaváčová, D. Hollá, K.Chmel, V. Juríčková, J. Rožňová, A. Sedlačková). In: Revue svetovej literatúry, roč. XLV, 2009, č. 1, s. 109 – 110.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava 2005.

ŠAH: Juraj Andričík – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 159.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava - Martin 2001.

ŠMATLÁK, S.: Súčasnosť a literatúra. Bratislava, 1975, s. 109.