Juraj Briškár photo 2

Juraj Briškár

24. 9. 1964
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Autor o svojom diele

„Zdá sa, že skutočnosť, ako ju vnímame, je z veľkej časti naším vlastným dielom. To, čo vidíme a čo si myslíme, je viac výpoveďou o nás samých ako o svete.“
(Poetika zmyslového vnímania. 2014)

„Zatiaľ čo údaje dokáže zhromažďovať aj prístroj, interpretovať ich, byť zaujatý tým, čo nás obklopuje, vie iba človek.“
(Elementárne situácie v literatúre. 2005)
 
„Otvorený priestor je pripravený nadobudnúť akýkoľvek význam.“
(Sprievodca nezrozumiteľnosťou. 2014)

"Schopnosť objavovať podobnosti medzi zdanlivo pevne rozlíšenými javmi poukazuje na mieru nášho porozumenia samým sebe.“ (Poetika zmyslového vnímania. 2014)
 

„Existovať ako človek znamená žiť uprostred množstva rozmanitých vecí.“ (Sprievodca nezrozumiteľnosťou. 2014)