Juraj Briškár photo 2

Juraj Briškár

24. 9. 1964
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert: Texty nevznikajú písaním ale čítaním (Rozhovor s Jurajom Briškárom). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 241 – 251.

PALAŠČÁK, Jozef – BRIŠKÁR, Juraj: Logické myslenie je druh biliardu (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 4, s. 12 – 16.

RÉDEY, Zoltán: Svet (básnikových vecí – veci (básnikovho) sveta. Od sentencií k poézii – úvahy o aforistickej a básnickej tvorbe Juraja Briškára. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 76 – 86.

ŠAH: Pripomíname si (Juraj Briškár – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 160.

MAKARA, Martin: Odpoveď na volanie vecí (Juraj Briškár: Z pohľadu dvoch pohárov mlieka). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 57 – 58.

DALFAR: Čítanka sveta (Juraj Briškár: Z pohľadu dvoch pohárov mlieka). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 162 – 164.

Autor neuved.: Jozef Briškár (1964) je vysokoškolský pedagóg, literárny vedec... (+ ukážky z tvorby). In: Rozum, roč. I, jún 2019, s. 52 – 53.

Autor neuved.: Jozef Briškár (1964) je košicko-brightonský esejista,... (podal som ruku dverám a iné básne). In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 8.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Juraj Briškár, básnik, esejista a literárny vedec (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 32 – 33.

GAVURA, Ján – BRIŠKÁR, Juraj: "Celé lesy prózy." Krátky rozhovor Jána Gavuru s Jurajom Briškárom. (+ stručne o autorovi a ukážky z jeho tvorby). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 8 – (12).

LITECKÝ, František: Juraj Briškár / Sprievodca nezrozumiteľnosťou. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 118.

SABO, Milan: Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 124.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: V poradí druhá lierárnovedná kniha Juraja Briškára Poetika zmyslového vnímania... Hevier, Daniel, ml.: Premeny Bratislavy. In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 16.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 11.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 8.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

PRUŠKOVÁ, Zora: Nultý stupeň písania ako princíp naratívu. (Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou, Édouard Levé: Samovražda). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s.77 – 81.

BARBORÍK, Vladimír: Hranice jedného pokusu o alaternatívu. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. (trasovisko). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 47 – 50.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Svetu treba porozumieť, aby ho človek mohol interpretovať. (Kniha týždňa. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 28.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

ŠAH: Pripomíname si (Juraj Briškár – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 160.

ČANDÍKOVÁ, Lucia:  K „symetrickým“ textom Juraja Briškára. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov 2013, s. 391 – 398.

PALAŠČÁK, Jozef: Obyvateľ domčeka z karát. K tvarovým dominantám tvorby Juraja Briškára. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov 2013, s. 385 – 390.

BARTKO, Matúš: Nezrozumiteľnosť Juraja Briškára (k noetike Juraja Briškára). In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov 2013, s. 379 – 384.

BRÜCK, Miroslav: Okamihy dýchania (Juraj Briškár: Symetrické pozorovania). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 13. 6. 2012, č. 12, s. 4.

RÉDEY, Z.: Elementárnosť, zrozumiteľnosť a profesionalita alebo Literárnovedné monografie z Modrého Petra. In: Romboid: roč. XXXXI, č. 6 (2006) s. 68 - 73.

MARŠÁLEK, Jozef.: Odlišné poetiky. In: Literárny týždenník, XII, 1999, č. 11, s. 6.

HABLÁK, Andrej.: Piesočné hodiny dvoch jazykov. Os, 1999, č. 3, s. 94 – 95.

MACSOVSZKY, Peter.: Ticho slov - slová ticha? In. Romboid, XXX, 1995, č. 4, s. 77 – 78.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava.: Intímne vydavateľstvá. In: Kultúrny život, XXIX, 1995, č. 6, s. 4.

PIROŠ, Alexander.: O kulte trávy a krídel. In: Slovenské pohľady, IV - 110, 1994, č. 9, s. 151 – 152.

BAJUSOVÁ, Zuzana.: Paternoster Zuzany Bajusovej. In: Sme, 2, 1994, č. 221, s. 8.

https://dalfar.wordpress.com/2011/01/22/pisanie-ako-meditacia/
https://dalfar.wordpress.com/2015/05/26/prechadzky-labyrintom/
https://dalfahr.wordpress.com/2015/06/07/prechadzky-labyrintom-ii/
https://dalfar.wordpress.com/2010/01/25/juraj-briskar-elementarne-situacie-v-literature/