Juraj Hodál

21. 4. 1988
Nedašovce
—  8. 5. 1963
Bratislava
R. 1900 – 08 študoval na gymnáziu a v seminári v Nitre, 1908 – 12 katolícku teológiu na univerzite v Budapešti, dejepis a zemepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1926 promoval). R. 1912 – 22 pôsobil ako r. k. kaplán v Považskej Bystrici, Dolnej Súči, Zákopčí, Malej Hradnej, Bytči a v Žiline, 1922 – 26 tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 1926 – 45 prof. na gymnáziách v Bratislave, kde po r. 1945 účinkoval ako duchovný. V prvom období sa venoval literárnej histórii, autor monografie Ján Hollý (1923), monografickej štúdie o E. Brestenskej… Čítať ďalej