Juraj Hradský photo 1

Juraj Hradský

2. 7. 1953
Cífer
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Napísali o autorovi

Málokto sa môže pochváliť tým, že má v záhrade zvyšky rímskeho obranného tábora ako niektorí Rusovčania. Bohatá história malej obce na hranici niekdajšieho antického sveta a Barbarikonu dala vzniknúť knižke, ktorá pripomína osemsté výročie prvej písomnej zmienky o nej (rok 1208). Autori mapujú premeny hlavného mesta od najstarších čias až podnes,  sprostredkúvajú čitateľovi živý náhľad do minulosti prepájaním dejín s miestami a miest s príbehmi. Na jej stránkach ožívajú dobové mravy a obyčaje, príbehy domov, ktoré už dávno nestoja a samozrejme, ich obyvatelia. Tradične bohatý sprievodný obrazový materiál dodáva knižke okrem informačného tiež výrazný estetický rozmer. Autentické fotografie a ilustrácie sú hodnotným a trvalým spodobnením inak prchavých spomienok.
                                            Peter Michalík In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 1. 2008, č. 1, s. 10.