Juraj Kalnický photo 1

Juraj Kalnický

21. 2. 1951
Turčianska Štiavnička
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, poézia, próza

Životopis autora

Juraj Kalnický sa narodil 21. februára 1951 v Turčianskej Štiavničke. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vrútkach (1968) pracoval v Divadle SNP Martin ako stavač kulís. Venoval sa ochotníckemu divadlu v rodnej obci a umeleckému prednesu poézie a prózy. V rokoch 1972 – 1977 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore výchova a vzdelávanie dospelých na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Až do roku 2006 pracoval v rôznych edukačných inštitúciách v Bratislave, naposledy na Ministerstve školstva ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov a európskej integrácie. Od roku 1981 externe prednášal na viacerých vysokých školách (FIF UK Bratislava, FIF UPJŠ Prešov, City University Belevue USA – pobočka Bratislava). V rokoch 2002 – 2006 pôsobil v diplomatických službách – 1. tajomník ZÚ SR v RF pre kultúru a riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve. Od septembra 2006 pracuje ako docent – vedúci oddelenia andragogiky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave. Prednáša aj na Sliezskej univerzite v Opave a pražskej súkromnej Univerzite J. A. Komenského. Je autorom 17 odborných kníh (monografie, vysokoškolské učebnice), vyše 100 odborných štúdií a viac ako 40 výkladových hesiel z oblasti vzdelávania dospelých, ktoré boli publikované v našich i zahraničných časopisoch, zborníkoch a slovníkoch.