Juraj Kuniak photo 3

Juraj Kuniak

2. 7. 1955
Košice
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Životopis autora

Juraj KUNIAK sa narodil 2. júla 1955 v Košiciach. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Košiciach študoval v rokoch 1973 – 1978 na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. V rokoch 1978 – 1992 pracoval ako vývojový pracovník Závodov výpočtovej techniky. Vzdelanie si rozšíril dvojročným externým štúdiom na Katedre počítačov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1990 sa zúčastnil na medicínsko-horolezeckej expedícii Pamír. Jej dramatický priebeh a predchádzajúce horolezecké skúsenosti sa neskôr premietli do jeho literárnej a televíznej tvorby. Po návrate z Pamíra založil vydavateľstvo Skalná ruža. Od roku 1992 podniká v oblasti telekomunikácii ako spoločník firmy TELCO. Titul MBA (Master of Business Administration) získal na Nottingham Trent University (2005 – 2007). V súčasnosti riadi vydavateľstvo Skalná ruža. Žije v Kordíkoch pri Banskej Bystrici.