Juraj Mučaji

19. 2. 1919
Báčsky Petrovec, Juhoslávia
pri Charkove, Ukrajina
Pseudonym:
J. M. Krajan
Žáner:
literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež
Brat → Pavel Mučaji. Študoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci, do r. 1941 na učiteľskom ústave v Belehrade. Pôsobil ako učiteľ v Kulpíne, od júna 1942 bol kultúrnym redaktorom Slov. jednoty v Budapešti, 1943 vojakom maďarskej armády v Tolne, na východnom fronte padol do sovietskeho zajatia a v tábore podľahol týfusovej horúčke. Literatúre sa venoval už počas gymnaziálnych štúdií, neskôr svoje básne i prózu publikoval v časopise… Čítať ďalej