Juraj Mučaji

19. 2. 1919
Báčsky Petrovec, Juhoslávia
pri Charkove, Ukrajina
Pseudonym:
J. M. Krajan
Žáner:
literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

BOLDOCKÝ, Samuel: Priestor a čas v našej tradičnej literatúre. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 220 – 224.