Juraj Mučaji

19. 2. 1919
Báčsky Petrovec, Juhoslávia
pri Charkove, Ukrajina
Pseudonym:
J. M. Krajan
Žáner:
literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Brat → Pavel Mučaji. Študoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci, do r. 1941 na učiteľskom ústave v Belehrade. Pôsobil ako učiteľ v Kulpíne, od júna 1942 bol kultúrnym redaktorom Slov. jednoty v Budapešti, 1943 vojakom maďarskej armády v Tolne, na východnom fronte padol do sovietskeho zajatia a v tábore podľahol týfusovej horúčke. Literatúre sa venoval už počas gymnaziálnych štúdií, neskôr svoje básne i prózu publikoval v časopise Slov. jednota. Patril k moderným básnikom dolnozemských Slovákov. Diela: zbierka poézie Rozvravené srdce (1942), výber celoživotnej poetickej tvorby Básnické dielo Juraja Mučajiho (1969), korešpondencia Listy písané v tieni smrti (1969), verše pre deti Nezbedníci (1975).