Juraj Raýman photo 2

Juraj Raýman

12. 7. 1972
Spišská Sobota
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 4.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 115 – 116, 125.

NAŠČÁK, Peter: Rozprávkové hodnoty pre najmenších (Juraj Raýman a Vanda Raýmanová: Drobci). Recenzia. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 156 – 157.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 27.

FORGÁČ, M.: Raýmanova hra s realitou – psychologický thriller na pobavenie (Juraj Raýman: Tri hodiny ráno). Recenzia. In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 5, s. 45 – 47.

BALÁŽ, M.: Trojhodinová jednohubka. In: T-Station, 16. 10. 2007. Dostupné na: http://archiv.station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid=1191167364759

KAPITÁŇOVÁ, D.: Z trileru do hororu a z hororu do strašidelných vízií. In: Sme, roč. 15, 2007, č. 242 (20. 10. 2007), príloha Fórum, s. 36.

KUŠNIERIK, J.: Juraj Raýman: Tri hodiny ráno. In: Týždeň, roč. 4, 2007, č. 42, s. 70.

PAŠTEKOVÁ, M.: Horor v slovenskej literatúre. In: Hospodárske noviny, roč. 15, 2007, č. 211 (31. 10. 2007), s. 12.

TARANENKOVÁ, I.: Sonda do životnej krízy seknutá hororom. In: Knihy a spoločnosť, roč. 4, 2007, č. 10, s. 14.

MOJÍK, I.: Fragmenty z Fragmentu. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 8, s. 79 – 81.

ŠPAČEK, J.: V polotieni (Juraj Raýman: Vystúp z tieňa svojho tieňa). In: Knižná revue, roč. 4, 1994, č. 7, s. 5.