Juraj Špitzer photo 2

Juraj Špitzer

14. 8. 1919
Krupina
—  10. 11. 1995
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

KAMENEC, Ivan: Kruté časy – paradoxné osudy (Anton Baláž: Dva slovenské osusdy. Špitzer – Mach). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 77 – 81.

ŽILKA, Tibor: Dva protichodné ľudské osudy (Nad knihou Antona Baláža Dva slovenské osudy. Špitzer – Mach). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 20 – 29.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

APFEL, Viliam: Dávno stratený svet. Juraj Špitzer, Václav Mencl, Dobroslava Menclová, Alfréd Pift: Podhradie, Zuckermandel, Vydrica. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 21.

KAMENEC, Ivan: O kolobehu tmy a svitania v (našich) dejinách. Juraj Špitzer: Svitá, až keď je celkom tma. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 1, s. 71 – 73.

MARENČIN, Albert: Život v ružovom a čiernom. In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 1, s. 53 – 55.

BALÁŽ, Anton: Môj tip – Juraj Špitzer: Svitá, až keď je celkom tma. In: Knižná revue, roč. VI, 4. 12. 1996, č. 24, s. 1.