Juraj Takáč

28. 3. 1947
Vlachy
Žáner:
pre deti a mládež
Juraj TAKÁČ študoval na Strednej priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi, kde r. 1966 maturoval, 1966 – 71 na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Po štúdiách pracoval r. 1971 – 88 v národnom podniku Keramické závody, 1988 – 94 generálny riaditeľ št. podniku Keramické závody, od 1994 podniku KERKO, a. s., v Košiciach. Prozaické príspevky publikoval v Novom slove, Romboide a Literárnom… Čítať ďalej