Juraj Takáč

28. 3. 1947
Vlachy
Žáner:
pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAH: Juraj Takáč – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 159.

ŠAH: Juraj Takáč – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 160.