Juraj Tušiak

26. 1. 1935
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  17. 1. 1996
Sriemska Kamenica (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza
Juraj TUŠIAK maturoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci (1953), r. 1954 – 56 študoval na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade. R. 1953 – 54 bol novinárom v Hlase ľudu v Báčskom Petrovci, 1956 – 59 učiteľom v Čelárove, 1959 – 60 v Báčskom Petrovci, 1960 – 63 v Malgici, 1963 – 67 redaktorom Hlasu ľudu v Báčskom Petrovci, 1967 – 70 v Novom Sade, 1970 – 72 redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, od 1972 literárneho periodika… Čítať ďalej