Karol Chmel photo 2

Karol Chmel

6. 10. 1953
Zvolen
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 (z vedeckého života; seminár 7. 5. 2019). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 323 – 325.

PALAŠČÁK, Jozef – CHMEL, Karol: Objaviteľská hodnota zlyhávania (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 47 – 54.

ŠAH: Pripomíname si (Karol Chmel – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 154 – 155.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 2, 5.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Lučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

GAVURA, Ján: Živé otázky mŕtvych básnikov. Karol Chmel: Batéria (Sfumato). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 1 – 2, s. 57 – 60.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: Autentický neosobný, bezva postavy malej. Karol Chmel: Batéria (Sfumato). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 1 – 2, s. 57 – 60.

BRÜCK, Miroslav: Karol Chmel: Batéria (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 6.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Mám syn, ktoré zanechávajú stopy. In: Sme, roč. 22, 21. 10. 2014, č. 242, s. 14.

ŠAH: Pripomíname si (Karol Chmel – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 159 – 160.  

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

Auror neuved.: Prekladatelia RSL 1/2009 (J. Andričík, M. Haugová, A. A. Hlaváčová, D. Hollá, K.Chmel, V. Juríčková, J. Rožňová, A. Sedlačková). In: Revue svetovej literatúry, roč. XLV, 2009, č. 1, s. 109 – 110.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, I.: Karol Chmel. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ORIEŠEK, Patrik: Jazyk je mu osudný (Karol Chmel: O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 5.

ŠAH: Pripomíname si. Karol Chmel – 50. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158 – 159.

CHROBÁKOVÁ, S.: Periférne svetlo imaginácie (Karol Chmel: Spray, modrá mentalita). In: OS 1999, č. 1.

CHROBÁKOVÁ, S.: Juxtapozícia (Problémová úvaha nad poéziou Karola Chmela). In: Slovenská literatúra, 42, 1995, č. 2 – 3, č. 4.

GOMBA, C.: Chmel neovocnejší (Karol Chmel: Ovocnejší strom). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 3.

CHROBÁKOVÁ, S.: Osamotený strom (Karol Chmel: Ovocnejší strom). In: Dotyky, 2, 1990, č. 3.

REISEL, M. – CHMEL, K.: Nie som spokojný nikdy s ničím (Rozhovor). In: Dotyky, 2, 1990, č. 3.

CHROBÁKOVÁ, S.: Byť či nemať (Karol Chmel: Máš čo nemáš). In: Romboid, 21, 1986, č. 4.

KOŠKOVÁ, H.: Karol Chmel: Máš čo nemáš. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 3.