Karol Guliš

24. 11. 1924
Bratislava
—  15. 5. 1978
Bratislava
Pseudonym:
Gustáv Kališ, Jozef Vallo, Robert Lorf, Stanislav Lex, Štefan Javor, Tomáš Lečko
Žáner:
próza
Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Bratislave pracoval ako novinár, od r. 1942 redakčný praktikant v týždenníku Slov. filmový kuriér. Spolupracoval s E. Bohúňom pri redigovaní týždenníka Veselé noviny (1943), potom bol redaktorom ABC magazínu a i. časopisov. Po r. 1945 redaktor satirického časopisu Šibeničky, 1958 – 61 spolupracoval s Čs. rozhlasom a bol veducim redaktorom štvrťročníka Knižný magazín, od 1970 žil na invalidnom dôchodku. Od polovice 50. rokov 20. stor. publikoval pod pseudonymami satirické prózy v slov. a českých periodikách, pre… Čítať ďalej