Karol Horák photo 1

Karol Horák

13. 9. 1943
Katarínska Huta
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Edičná činnosť

HORÁK, Karol – PUKAN, Miron – MITROVÁ, Adela – KUŠNÍROVÁ, Eva (edit.): Kontexty alternatívneho divadla III. (42 rokov Akademického Prešova v responzii autorov, účastníkov, pamätníkov). Acta Facultatis Philosoficae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita, 2008.

GBÚR, Ján - HORÁK, Karol – PUKAN, Miron (edit.): Kontexty alternatívneho divadla II. Acta Facultatis Philosoficae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita, 2006.

GBÚR, Ján - HORÁK, Karol (edit.): Kontexty alternatívneho divadla I. Acta Facultatis Philosoficae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita, 2003.

GBÚR, Ján - HORÁK, Karol – PUKAN, Miron (edit.): Kontexty alternatívneho divadla II. Acta Facultatis Philosoficae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita, 2006.