Karol Horák photo 1

Karol Horák

13. 9. 1943
Katarínska Huta
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

INŠTITORISOVÁ, D.: Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata, Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2018. 

ŽILKOVÁ, Marta: Horákove dejiny dneška (Karol Horák: Preventívna prehliadka. Rozhlasová hra). In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 3, s. 144 – 146.

ŠAH: Pripomíname si (Karol Horák – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 154.

ČAHOJOVÁ, Božena: Klasický modernizmus. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 66 – 67.

ŠIMON, Ladislav: Nová prítomnosť Ľudovíta Štúra v SND. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 142 – 145.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 12.

HALAŠKOVÁ, Mária: Dokumenty doby. In: Knižná revue, roč. XXIV, 25. 6. 2014, č. 13, s. 20 – 21.

MILLER, Ľudmila: Slovenské drámy v poľskom preklade. In: Život. Kultúrno-spoločenský časopis, roč. 56, december/grudzień 2014, č. 12 (678), s. 30.

SVORADOVÁ, Veronika:  Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovaný okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 2, s. 50.

PUKAN, Miron – KUŠNÍROVÁ, Eva (edit.): Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita 2013.

ŠAH: Pripomíname si (Karol Horák – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 158.

DROZDOVÁ, Slávka: Aktuálne otázky na scéne. In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 19.

INŠTITORISOVÁ, D.: Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka). Bratislava : Tatran, 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2005.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Karol Horák: Komorné hry (Sprievodcovia divadlom). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 11.

INŠTITORISOVÁ, D.: O jednej inscenačnej podobe Apokalypsy podľa (Janka Kráľa) Karola Horáka. In: Slovenské divadlo, 52, 2004, č. 1.

ŽILKOVÁ, M.: Výhry a prehry mediálnej drámy. Bratislava 2004.

ČAHOJOVÁ, Božena: Karol Horák: Štyri hry. (Inšpirácie divadelnej postmoderny). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 8.

ŠAH: Karol Horák – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 157.

MRVA, F.: Karol Horák. In: Slovenské národné noviny, 14(18), 2003, č. 19.

INŠTITORISOVÁ, D. – KOVAĽ, P.: La Musica ako báseň v priestore. In: Javisko, 34, 2002, č. 2.

KÁŠA, P.: Concerto carpathica. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 27 – 28.

ŠTEFKO, V.: Skeptický autor či autor skepticizmu. In: Javisko, 34, 2002, č. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

ČAVOJSKÝ, L.: Nebo, peklo, Hroboňovo. In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 4.

INŠTITORISOVÁ, D.: Mesianizmus a divadlo. In: Javisko, 33, 2001, č. 2.

KÁŠA, P.: Zlomené slovné iskry. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 5.

ŠIMON, L.: Čas a hudba. In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 45.

BERČÍK, P.: Apokalypsa podľa Janka (Kráľa). In: Národná osveta, 9, 1999, č. 8.

KUNOVSKÁ, V.: Skúška ohňom. In: Javisko, 31, 1999, č. 4.

MRVA, F.: Karol Horák. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 18.

PALKOVIČ, Pavol: Osud proti človeku. Karol Horák: Dve rozhlasové hry. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 115, 1999, č. 10m, s. 139 – 144.

PALKOVIČ, Pavol: Dramatik Karol Horák. In: Literika, 4, 1999, č. 3.

PALKOVIČ, Pavol: Rozhlasové štúdio Karola Horáka. In: Slovenské divadlo, 47, 1999, č. 2 – 3.

ŽILKOVÁ, M.: Horák - ale iný. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 5.

ŽILKOVÁ, M.: Nová poetika. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 28.

ŽILKOVÁ, M.: Dekonštrukčné pohyby v tektonike drámy. In: O interpretácii umeleckého textu 21. Nitra 1999.

HALVONÍK, A. – HIMIČ, P. – MARČOK, V.: Diskusia. In: Literika, 3, 1998, č. 1.

HIMIČ, P.: Kontexty slovenskej drámy sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. In: Literika, 3, 1998, č. 1.

PALKOVIČ, P.: Portrét dramatika. In: Teatro, 4, 1998, č. 9.

ČAHOJOVÁ, B.: V znamení človeka. In: Romboid, 32, 1997, č. 7.

KRET, A.: Dramatik – prvolezec. In: Teatro, 3, 1997, č. 5.

PALKOVIČ, P.: Cestou do Kocúrkova. In: Slovenské divadlo, 45, 1997, č. 1.

PALKOVIČ, P.: Kocúrkovo – osud či výzva? In: Slovenské divadlo, 45, 1997, č. 2 – 3.

BABIAK, M.: Evanjelium podľa Karola (Horáka). In: Javisko, 28, 1996, č. 3.

HIZSNYAN, G.: ...príď kráľovstvo Tvoje... In: Teatro, 2, 1996, č. 3.

ČAVOJSKÝ, L.: Nebom, peklom do Kocúrkova. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 27.

KRET, A.: Záborský pevnosť obliehaná, či aj dobytá? In: Javisko, 27, 1995, č. 7 – 8.

PALKOVIČ, P.: Významové pnutie skoku. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 10.

GBÚR, J.: Horákov Kráľ. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 11.

HIMIČ, P.: Od faktov a fikcie k metafore života. In: Javisko, 26, 1994, č. 4.

ČAVOJSKÝ, L. – KÁKOŠ, M.: Monodráma nemusí byť monotónna. In: Javisko, 25, 1993, č. 12.

MISTRÍK, M.: Kompas Karola Horáka. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 38.

KÁŠA, P. – PRAŽMÁRI, J.: Biomechanická metafora. In: Javisko, 24, 1992, č. 12.

ŽILKOVÁ, M.: Tri hry. In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 34.

GREGA, Ľ.: Hra o hre, nielen futbalovej. In: Nové slovo, 32, 1990, č. 46.

KRET, A.: Na pokutovej značke. In: Javisko, 22, 1990, č. 12.

ŠTEFKO, V.: Zápas o tému, zápas o tvar. In: Horák, K.: Päť hier alebo Hrdina menom hra. Bratislava 1990.

SHORT, D.: Jazyk, parajazyk a metajazyk v Súpise dravcov Karola Horáka. In: Romboid, 23, 1988, č. 3.

POLÁK, M.: Nezaprieš... In: Film a divadlo, 31, 1987, č. 16.

ŠTEFKO, V.: Slovenské dilematórium. In: Nové slovo, 29, 1987, č. 10.

TRUHLÁŘ, B.: Karol Horák: Súpis dravcov. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 10.

BAGIN, A.: Karol Horák: Cukor. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 3.

BLAHOVÁ, A.: Debuty z východu. In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 3.

PLINTOVIČ, I.: Horák, Karol: Cukor. In: Romboid, 13, 1978, č. 4.

VAŠKO, I.: Ľudovosť v súčasnosti. In: Nové slovo, 20, 1978, č. 1.

ZAJAC, P.: Horák, Karol: Cukor. In: Romboid, 13, 1978, č. 4.