Karol Kapeller

12. 11. 1926
Chtelnica
Žáner:
odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorvé spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

ŠAH: Karol Kapeller – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 155.

Autor neuved.: Básnik lekár (Karol Kapeller: Dotyky s Trnavou). In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 2.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.