Karol Kapeller

12. 11. 1926
Chtelnica
Žáner:
odborná literatúra, poézia

Životopis autora

Karol KAPELLER – profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorý celoživotne vykonával pedagogickú prácu a bol aj vedúci vedecký pracovník (istý čas aj na univerzite v Sheffielde vo Veľkej Británii). Priekopnícky rozvíjal vedecké poznatky o využívaní elektrónovej mikroskopie v oblasti histológie a embryológie a najmä v autonómnom nervovom systéme, o ktorej publikoval množstvo odborných knižných a časopiseckých prác doma i v zahraničí. Autor básnických zbierok príležitostnej lyriky, spojenej o. i. aj s jeho medicínskou praxou: V rodisku láska zrodená (2000), Druhým dychom (2003), Pod mikroskopom duše (2005), Žiť je krásne (2008), Poézia a medicína (2009), súčasťou ktorej je štúdia Vklad lekárov do slovenskej krásnej literatúry, a Dotyky s Trnavou (2010). Organizátor viacerých výstav výtvarného umenia.