Karol Pém

29. 9. 1942
Košice
—  23. 4. 1993
Košice
Žáner:
poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

KOČÍK, Tibor: Básnik s hermelínom na duši. Spomienková reflexia k nedožitým šesťdesiatinám básnika a rozprávkara Karola Péma. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 101 – 110.

AMRICHOVÁ, Jana: Stretnutie s Karolom Pémom. In: Knižná revue, roč. VIII, 11. 11. 1998, č. 23, s. 8.