Karol Tomiš

6. 10. 1929
Bratislava
—  7. 3. 2013
Žáner:
literárna veda
Karol TOMIŠ r. 1950 maturoval na gymnáziu v Bratislave, 1950 – 55 študoval literárnu vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách s výnimkou r. 1964 – 65, keď pracoval vo Zväze slov. spisovateľov, pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry, resp. Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Svoj vedecký záujem sústredil na medzivojnových a súčasných spisovateľov… Čítať ďalej