Karol Wlachovský photo 1
Foto © Peter Procházka

Karol Wlachovský

20. 5. 1941
Košice
Žáner:
literárna veda
Karol WLACHOVSKÝ v r. 1955 – 58 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, 1958 – 59 na Ekonomicko-inžinierskej fakulte Slov. vysokej školy technickej, 1961 – 69 slovenčinu a knihovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1959 – 61 pracovník v Slov. knihe, 1963 – 68 redaktor Slov. pohľadov, 1968 – 90 edičný pracovník, zástupca šéfredaktora, riaditeľ vydavateľstva Tatran, 1990 – 92 kultúrny radca ČSFR a riaditeľ Kultúrneho strediska ČSFR, 1993 – 96 a 1999 – 2003 kultúrny radca SR a riaditeľ Slov. inštitútu v Budapešti, 1996… Čítať ďalej