Katarína Džunková photo 1

Katarína Džunková

4. 11. 1987
Košice
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Katarína Džunková (o autorke + ukážky z tvorby). In: Vertigo, nov. 2020, č. 1, s. 24 – 26.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorvé spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Katarína Džunková: Veterné mesto (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 139 – 140.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Katarína Džunková / Veterné mesto). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 268.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 77 – 78.

GERMUŠKOVÁ, Marta: Slovo a mlčanie v slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 55 – 64.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

ZITOVÁ, Katarína: Rôzne podoby jedného sveta (Básnické debuty 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XVI.

TOMÁŠ, Radoslav: Naučiť sa chodiť bez palice (Katarína Džunková: Palica brata a palica slnka). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 5.