Katarína Džunková photo 1

Katarína Džunková

4. 11. 1987
Košice
Žáner:
poézia, próza, iné

Životopis autora

Katarína DŽUNKOVÁ je absolventkou gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach. V rokoch 2006-2014 študovala na Karlovej univerzite v Prahe. Absolvovala odbory: Medzinárodné teritoriálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity, Porovnávacia jazykoveda na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a Indológia so špecializáciou na jazyk sanskrt na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V súčasnosti je doktorandkou Filologickej fakulty Štátnej univerzity v Petrohrade na Katedre biblistiky, a zároveň doktorandkou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Ústave východoeurópskych štúdií. Je víťazkou mnohých literárnych súťaží na Slovensku i v Česku, od detstva publikovala časopisecky. Knižne debutovala zbierkou Palica brata a palica slnka (2010), za ktorú získala prémiu Ceny Ivana Kraska. Zvíťazila aj v čitateľskej ankete Knižnej revue v kategórii Debut roka 2010. Básňou Slzy svätého Konštantína sa podieľala na knižnom projekte Proglas – Preklady a básnické interpretácie (2012), vydanom pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Roku 2014 vydala vo vydavateľstve Slovenského literárneho klubu v Českej republike svoj prozaický debut, novelu Eupalinova láska, ktorá bola nominovaná na cenu Jána Johanidesa v roku 2016. Roku 2017 vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov jej druhá básnická zbierka Veterné mesto. Roku 2019 vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov knižná podoba jej lyrických cestopisných esejí zo všetkých európskych štátov od Lisabonu po Vladivostok, uverejňovaná pôvodne na blogu: Pútnické impresie Európou a Ruskom. Venuje sa jazykovednému výskumu, publicistike a prekladom. Preklady z nemeckého, anglického, perzského, ruského, francúzskeho, srbského, poľského a českého jazyka publikovala v časopise Kultúra. Z knižných prekladov spomeňme preklad úryvku zo sanskrtského eposu Nala a Damajantí v knihe Farebná India (Deák, D., Gáfrik R., Rácová, A. (eds.), 2017) a preklad literatúry faktu z nemeckého jazyka Genocída Arménov od Michaela Hesemanna (Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Martina Lacka, 2018).