Katarína Gillerová photo 1

Katarína Gillerová

27. 3. 1958
Kremnica
Žáner:
pre deti a mládež, próza, publicistika

Autor o sebe

Ženy o sebe (Som vyštudovaná ekonómka...). In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 7.

 

Písať príbehy a rozprávky som začala vo veku, keď sa moja ruka naučila držať ceruzku a napísať každé písmenko. Mala som osem rokov. Dodnes mám tie zošity odložené. Počas štúdia na strednej škole som prispievala do regionálnej tlače, písanie poviedok, príbehov a básní bola moja vášeň. Neskôr som písala len sporadicky, až kým mi nenapadlo napísať knižku pre deti a po jej úspešnom vydaní som sa odvážila napísať aj svoj prvý román. Celý jeho príbeh som mala uložený v hlave a najmä v srdci, písala som ho úplne bez poznámok. V každej mojej knihe sa nachádza príbeh alebo časť príbehu, ktorý vychádza zo skutočnej udalosti. Ja ho len ako autorka dotvorím. Píšem štýlom, kde dej prechádza z prítomnosti do minulosti a naopak. Snažím sa, aby dej čitateľa ťahal od prvej strany po poslednú. A až v poslednej kapitole sa dozvie to, na čo je zvedavý už na začiatku. Keďže píšem popri svojej náročnej práci ekonómky, písanie musím často prerušovať a opäť sa k nemu vracať po viacerých týždňoch či mesiacoch. Preto za veľký úspech považujem to, že sa mi zatiaľ darí každý rok napísať jednu knihu a že na každú ďalšiu čakajú moje čitateľky a čitatelia veľmi netrpezlivo. Potvrdzujú mi to aj ohlasy z knižníc, kde sa na požičanie mojich kníh tvoria poradovníky – a to je pre mňa najväčším povzbudením do ďalšieho písania. Teší ma aj to, že o moje knihy majú záujem aj čitatelia v Českej republike, kde už vyšlo niekoľko mojich kníh.