Katarína Gillerová photo 1

Katarína Gillerová

27. 3. 1958
Kremnica
Žáner:
pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93, 106.

ŠAH: Katarína Gillerová – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 159.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 22.

FERKO, Miloš: Dajme si repete! (Sprievodca luhmi a hájmi slovenskej populárnej literatúry 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 22.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Katarína Gillerová: Zabudni na minulosť. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 10.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2009. In: Knižná revue – príl. Preberanie v kvantite, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

BEDNÁRIKOVÁ, Antónia: S pocitom viny (Katarína Gillerová: Tajomstvo zadnej izby). In: Knižná revue, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BEDNÁRIKOVÁ, A.: Dospievanie šokom. Katarína Gillerová: Všetko sa raz skončí (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 9. 5. 2007, č. 10, s. 5.

RÉDEY, Z.: Pod hrozbou ženského románu (Pohľad na prozaickú tvorbu za rok 2006). In: Knižná revue, roč. XVII, 2007, č. 16 – 17.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Zobudené spomienky (Katarína Gillerová: Ráno neplačem). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 5.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Bremeno tajomstva (Katarína Gillerová: Láska si nevyberá). In: Knižná revue, 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 5.