Katarína Habovštiaková

18. 5. 1929
Jasov
—  16. 10. 2016
Bratislava
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež

Životopis autora

Katarína HABOVŠTIAKOVÁ (manžel → Anton Habovštiak) r. 1939 – 47 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1947 – 51 absolvovala aprobáciu slovenčina, francúzština a ruština na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, 1948 slavistiku na univerzite v Belehrade. R. 1951 – 53 pôsobila ako redaktorka v Slov. pedagogickom nakladateľstve, 1953 – 74 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1974 – 91 prednášala dejiny slov. jazyka, dialektológiu a slavistiku na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1991 na dôchodku v Bratislave. Venovala sa výskumu dejín slov. jazyka a lexikológii, ako aj otázkam jazykovej kultúry. Autorka vyše 20 monografií, príručiek a učebníc, na tvorbe ďalších sa podieľala spoluautorsky. Autorka kníh: Niekoľko poznámok o Bernolákovej spisovnej slovenčine (1958), Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), Anton Bernolák (1972), Jazyk a literatúra (1977), Slovenčina známa i neznáma (1996) a i., spolu s E. Krošlákovou pripravila knihu úvah Človek v zrkadle frazeológie (1990), antológiu Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov (1993) a Frazeologický slovník (1996). V oblasti detskej literatúry spoločne so Z. Bošáckou vydala zbierku pranostík Svätí a počasie (1994), s A. Habovštiakom rozprávkový súbor Remeslo má zlaté dno (1998), autorka rozprávkových kníh V núdzi poznáš priateľa (1996), Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať a iné rozprávky (2002), Tanečnice pri plese (2005), Zbojník Paľo Pätoprstý… (2006), Krásna je naša reč (2011). V r. 2009 vydala knihu spomienok z manželského aj profesionálneho života s jazykovedcom a spisovateľom A. Habovštiakom Môj život s Antonom Habovštiakom.