Katarína Hricová

4. 7. 1967
Zemun (Srbsko)
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

KLAPÁKOVÁ, Mária: Princíp "hlava – lono – papier" v básnickej tvorbe Kataríny Hricovej (štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 38 – 41.

FARKAŠOVÁ, Etela – HRICOVÁ, Katarína: Sen – neodmysliteľný zdroj mojej tvorby (Rozhovor s jubilujúcou slovenskou vojvodinskou poetkou Katarínou Hricovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 49 – 55.

SVETLÍK, Adam: Generácia X po rokoch alebo z utópie do apokalypsy (štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 22 – 23.

ŠAH: Katarína Hricová – 50 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 313.