Katarína Mosnáková-Bagľašová

23. 3. 1984
Žáner:
pre deti a mládež
Krajina:
Srbsko

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Katarína Mosnáková-Bagľašová: Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 13.

Autor neuved.: Slovenskí krajanskí básnici. Katarína Monsáková-Bagľašová. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, príloha, s. V.

Autor neuved.: Katarína Mosnáková-Bagľašová... (o autorke + ukážka z tvorby Cyklus 1999). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 10 – 11.

Autor neuved.: Tam, kde sa sníva a slovo nie je umlčané (o autorke + ukážky z tvorby). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 1, s. 56 – 57.

HAJKO, Dalimír: Katarína Mosnáková-Bagľašová: Škvrny (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 123 – 126.