Katarína Mosnáková-Bagľašová

23. 3. 1984
Žáner:
pre deti a mládež
Krajina:
Srbsko

Životopis autora

Katarína MONSÁKOVÁ-BAĽAŠOVÁ – Slovenka zo Srbska a žijúca v Očovej. Absolvovala slovenský jazyk a literatúru v Oddelení slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade. Pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, v súčasnosti pôsobí v Metodickom centre pre zahraničných Slovákov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Básne uverejňovala v mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život v Srbsku, v Literárnom týždenníku a časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky.
Vyšla jej zbierka básní Škvrny (2018). Zostavila výber a preložila básne Jána Tazberíka do srbčiny Donja tačka svetlosti (2018). Píše aj prózu pre deti, publikovala v antológii Jednozubý úsmev (2014), vydala knižky Enike benike krikel bé (2017), Každý deň sa niečo nové naučím (2018), Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom (2018).
Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny a Spolku slovenských spisovateľov. Získala viacero ocenení, napr. druhú cenu na literárnom súbehu Nového života, prvú na Európskom facebookovom básnickom festivale v Novom Sade a Cenu Simu Cućića za najlepšiu knihu v oblasti vedy o literatúre pre deti v Srbsku (2018).