Klára Jarunková photo 1

Klára Jarunková

28. 4. 1922
Červená Skala
—  11. 7. 2005
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Komplexná charakteristika

Dôkazom výraznej spisovateľkinej osobnosti v literatúre pre deti a mládež je skutočnosť, že je najprekladanejšou slovenskou autorkou v zahraničí. Jej literárne diela pre mládež však oslovujú aj dospelých, najmä rodičov. Jarunkovej tvorba predstavuje novátorstvo v chápaní literatúry v období medzi detstvom, dospievaním a dospelosťou. Základom je prístup, v ktorom sú mladí ľudia priamo subjektom literárneho diela, nielen objektom. A to prostredníctvom rozprávania v prvej osobe, čítania denníka a pod., s uplatňovaním autorského nadhľadu. Na príbehoch a udalostiach z každodenného života detí a mládeže vytvára prózu plnú humoru, vtipu, hry, ale aj citlivého vnímania, hodnotenia a svojráznej reakcie na vzťahy v rodine, škole a v prostredí. Často sú to nekompromisné pohľady a expresívne reakcie mladých hrdinov typické pre vek, v ktorom opúšťajú svet detstva a dostávajú sa do priamej konfrontácie so svetom dospelých, a tým aj s inými hodnotovými a morálnymi pravidlami správania a konania. Na tomto pozadí zobrazuje dramatické hľadanie vnútorných istôt mladých ľudí vo vzťahu k prírode, ľuďom a svojmu sociálnemu prostrediu, k poznávaniu a sebapoznávaniu v disharmónii sveta a života, s úsilím vyrovnať sa s nimi a poučiť sa z vlastných chýb a omylov. Je to aj proces, v ktorom sa vytvárajú charaktery a schopnosti zaradiť sa do sveta dospelých, v ktorom pre seba hľadajú zodpovedajúce a primerané miesto. Námety pre svoje knihy čerpala aj z exotického prostredia himalájskych veľhôr. Konfrontuje v nich prírodu, starú kultúru i život narkomanov. Podobne si pre námet zašla aj na dvor bulharského cára Ferdinanda. S poznatkami, skúsenosťami a dojmami z návštevy Brazílie a Kuby sa s mladými čitateľmi podelila vo svojich cestopisoch. Významnou súčasťou jej tvorby sú rozprávky pre najmenších čitateľov, pre deti. Aj tu dokázala vytvoriť čarovný svet detí plný nehy a čistej nevinnosti, priateľstva, vernosti a porozumenia. Nevyhýba sa ani náučno-poznávacím funkciám (Deti Slnka, Kde bolo, tam bolo, Stretnutie s nezvestným a cestopisy). Svojskou poetikou a výraznou umeleckou hodnotou si jej dielo rýchlo našlo cestu nielen k domácim čitateľom, ale aj za hranice Slovenska i Európy. Román Jediná, ktorý v USA vyšiel pod názvom Don´t cry for me sa udržal dva roky na rebríčku bestselerov. Autorka za svoju tvorbu získala viacero významných medzinárodných ocenení.

Viktor Timura