Klára Jarunková photo 1

Klára Jarunková

28. 4. 1922
Červená Skala
—  11. 7. 2005
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

FERKO, Andrej: Kartiboh (K nedožitej storočnici Kláry Jarunkovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 7  – 8, s. 83 – 84.

BALÁŽ, Anton: Vynášať zhlboka, podávať zľahka (Rozhovor so spisovateľkou Klárou Jarunkovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 73 – 78.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Cítenie detskou dušou. Prózy Kláry Jarunkovej pre malých čitateľov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 66 – 72.

SLIACKY, Ondrej: Ostrovy ľudskosti. Klára Jarunková by sa v tomto roku dožila storočnice. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 59 – 65.

BÁTOROVÁ, Mária: Panteón. Klára Jarunková by sa v tomto roku dožila storočnice. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 58.

MARČOK, Viliam: O virtuozite v epike. Klára Jarunková by sa v tomto roku dožila storočnice. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 51 – 57.

KOŘÍNEK, Otakar: Nevädnúce lupene diela. Klára Jarunková by sa v tomto roku dožila storočnice. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 47 – 50.

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

HAJKO, Dalimír: Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková (Skice k portrétu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 133 – 134.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Čriepky do mozaiky. Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková. Skice k portrétu (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 115 – 117.

SCHMIDTOVÁ, Lucia: Klára Jarunková: O psovi, ktorý mal chlapca (Recenzia).

JANOVIC, Tomáš: Za Klárou Jarunkovou, ktorá našla rozprávku. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. 4.

BÁTOROVÁ, Mária: Spomienka na Kláru Jarunkovú. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 137 – 138.

HEVEŠIOVÁ, Jana – JARUNKOVÁ, Klára: Mala som to šťastie. (Rozhovor vysielaný v Slovenskom rozhlase v roku 1997). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 141 – 144.

BEŇO, Ján: Naša pani Klára Jarunková. (Ľútoriadky. Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 138 – 141.

BALÁŽ, Anton – JARUNKOVÁ, Klára: Vynášať zhlboka, ale podávať zľahka. Hovorí jubilujúca spisovateľka Klára Jarunková. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 17. 4. 2002, č. 8, s. 12.

ŠAH: Klára Jarunková – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 158.

Autor neuved.: Klára Jarunková: Brat mlčanlivého Vlka. (Aká práca, taká pláca). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s.15.