Kliment Ondrejka

9. 12. 1929
Liptovské Sliače
—  19. 2. 2011
Bratislava
R. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1951 – 56 národopis a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1950 – 51 pracoval ako metodik tanečných súborov v Matici slov. v Martine, 1956 – 59 pracovník Osvetového ústavu, 1959 – 62 vedecký ašpirant Ústavu hudobnej vedy SAV, 1962 – 2005 vedecký pracovník Umenovedného ústavu, neskôr Ústavu hudobnej vedy Slovenskej… Čítať ďalej