Kristína Krnová

22. 8. 1952
Rimavská Sobota
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu

Výberová bibliografia

MRÁZ, Peter: Kristína Krnová: Štyria majstri (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 130 – 131.

ŠAH: Kristína Krnová – 65 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 318 – 319.

Autor neuved.: Z akademických lektúr profesorky slovenskej literatúry Kristíny Krnovej. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 18.

ŠAH: Kristína Krnová – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 314.