Kristína Royová

18. 8. 1860
Stará Turá
—  27. 12. 1936
Stará Turá
Vzdelávala sa súkromne a o krem krátkych časových úsekov žila v Starej Turej, kde založila útulok pre výchovu sirôt a opustených detí, r. 1911 malú ambulantnú nemocnicu, 1926 sirotinec, 1933 starobinec. Literárne sa začala prejavovať tvorbou romantických poviedok s ľúbostnou a národnoobrannou tematikou. Okrem Troch obrázkov uverejnených v Národných novinách (1882 – 84) však všetky zostali v rkp. (Kúzlo otčiny, V… Čítať ďalej