Kristína Royová

18. 8. 1860
Stará Turá
—  27. 12. 1936
Stará Turá
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza
Vzdelávala sa súkromne a okrem krátkych časových úsekov žila v Starej Turej, kde založila útulok pre výchovu sirôt a opustených detí, r. 1911 malú ambulantnú nemocnicu, 1926 sirotinec, 1933 starobinec. Literárne sa začala prejavovať tvorbou romantických poviedok s ľúbostnou a národnoobrannou tematikou. Okrem Troch obrázkov uverejnených v Národných novinách (1882 – 84) však všetky zostali v rkp. (Kúzlo otčiny, V okruží panslavizmu, Pod práporom lásky a i.). V ďalšej jej tvorbe dominovala náboženská tematika (bola súčasťou jej nábožensko-misijnej… Čítať ďalej