Kristína Vulganová

Žáner:
próza, iné
Kristína VULGANOVÁ študovala psychológiu, právo a filmovú scenáristiku (nedokončila). Žije v slobodnom povolaní, venuje sa písaniu, spevu a hudbe. Poéziu uverejňovala pod rôznymi pseud. časopisecky (Mladé rozlety, Dotyky), v periodickej tlači publikuje aj svoje prozaické texty (Sme, Romboid a i.). Autorka knihy rozprávok pre deti Astík a Obík (2001), píše poviedky a básne v próze. Prekladá z angličtiny. Čítať ďalej