Laco Kerata

1. 1. 1961
Nováky
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba

Stručná charakteristika

Debutoval básnickou zbierkou Hriešny spánok (1991), z vlastnej poézie 90. rokov pripravil autorský výber Prišiel som, videl som… (2000). Sústredil sa hlavne na dramatickú spisbu, ktorá úzko súvisela s jeho profesionálnou divadelníckou činnosťou na Slovensku i v medzinárodnom kontexte. Pre Stoku napísal viacero hier s prvkami absurdného divadla (Zvlčenie a i.), Divadlo A. Bagara v Nitre inscenovalo jeho hru Večera nad mestom (1997). Napísal komorné rozhlasové hry Chrobáci v škatuli Do teplých krajín, ako aj hru pre deti a mládež Na hladine. Výber z jeho rozhlasovej dramatickej tvorby vyšiel knižne pod názvom Rádiové hry (1999). Vydal hry Večera nad mestom (2001), poviedkovú knihu Mám sa… (2004), novelu Zlý herec (2009), súbor poviedok Malé domov (2013), prózy Ešte tu zostanem (2014), Suché roky (2019). Nateraz poslednou prozaickou knihou, nominovanou na cenu Anasoft Litera 2021, je poviedkové dielo Na okraji mojej hory (2020).