Ladislav Ballek photo 2

Ladislav Ballek

2. 4. 1941
Terany
—  15. 4. 2014
Bratislava
Žáner:
esej, próza

Ocenenia

Cena Ivana Kraska za najlepší debut roka (1967) a Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1967). Obe ceny získal za novelu Útek na zelenú lúku.

Cena Zväzu mládeže (1967) za rozhlasovú reportáž o oravských deťoch.

Cena Zväzu slovenských spisovateľov za román Pomocník (1977).

25. augusta 1980 si na Bratislavskom hrade prevzal Národnú cenu SSR.

Cena Rudolfa Jašíka za román Agáty (1981).

Vláda ČSSR mu udelila titul zaslúžilý umelec (1982).

Udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda za knihu Agáty (1983).

Získal Cenu Víta Nejedlého za literárnu tvorbu (1987).

V Prahe ho ocenili Cenou Európskej únie umení (2002), ktorá sa v spolupráci s Európskou úniou každoročne udeľuje jednotlivcom i organizáciám za umeleckú činnosť a podporu umenia.

9. septembra 2002 mu bola v Banskej Bystrici udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa ako vyjadrenie vďaky a úcty Univerzity Mateja Bela svojmu absolventovi za rozsiahlu literárnu tvorbu a za dlhoročnú činnosťv kultúrno-spoločenskom živote Slovenska.

Cena Karla Čapka (2012). Cenu mu odovzdali v Trenčianskych Tepliciach. (Spolu s Ladislavom Ballekom sa nositeľkou ocenenia stala aj česká herečka Hana Maciuchová.)

1. januára 2003 mu prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 2. triedy.